Värnamo Närradio


Historik

 

Historik för Värnamo Närradio

”Rivstart”

Anders Berglund var med vid starten av Värnamo Närradio. Här låter vi hans ord skildra bakgrunden.

12 januari 1985
Värnamo Närradio drog aningslöst och entusiastiskt igång sin verksamhet den 12 januari 1985 med direktsändning i flera timmar från Cupolen i dåvarande Folkets Hus. Mängder av medverkande körer, solister, talare, intervjuer, unga och äldre. En strålande premiär med nerv och inlevelse.

4 studios
Men det hade varit lång förberedelsetid, Värnamo Närradioförening bildades den 8 november 1982. Många sittningar, förhandlingar med Stockholm, papper, brev, m.m. hit och dit. Det gällde verkligen att vara enveten och stå på sig. Vardagsverksamheten kom igång med de allra flesta sändningarna inspelade i Radio Duvan, Gårdshuset bakom gamla Filadelfiakyrkan.
Omkring år 1988-1990 hade antalet studios ökat till 4 st. De som tillkommit är Svenska kyrkan, Missionskyrkan och Allianskyrkan. Någon enkel organisation blev det inte. Många missar och mänskliga faktorer med glömda knappar och reglage.

13 föreningar i starten
Från början var det 12-13 sändande föreningar aktivt anslutna men under de första 5 åren tappade en efter en orken och intresset.

Kyrkor och politiska partier
Nu år 2003 återstår 8-9 sändande medlemsföreningar där kyrkorna har klarat sig bäst då de har ett fast och klart budskap, proffsiga talare och en stadig lyssnarskara. På andra plats ligger de politiska partierna. En stor betydande faktor är VKS = Värnamo Kristna Samarbetsråd, som har det övergripande ansvaret för ”morgonandakter” och ”musikstunden”.

Medarbetare
Några prominenta medarbetare under årens lopp:
Komigångstrategi och föreningens första ordförande pastor Lennart Nilsson,
Teknik och organisationsbyggaren Bengt Edberg,
Uthållige Lennart Karlsson något av en chefstekniker,
Far och Son Jöråker,
Programledare och idéspruta Lars-Åke Egerbo,
Svenska kyrkans tekniker och programledare Ulf Gustafsson,
Musikstundens nestor Bert Aronsson,
Lyrikern m.m. Margareta Björhag, m.fl. listan kan göras längre…
självklart skall också nämnas alla präster, pastorer, sångare, musiker, förtroendevalda som medverkat i större och mindre utsträckning.

Uppmärksammade program - Bibelmaraton
Det mest uppmärksammade programmet hittills har varit Bibelmaraton som genomfördes från torsdag morgon den 6 april till söndag kväll den 9 april 1989. Omkring 400 Värnamobor avlöste varandra med att läsa Guds ord - dag som natt. Stadshusets glasade entréhall tjänstgjorde som studio och från högtalare ute på torget sändes budskapet vidare, så många lyssnare som då har vi aldrig haft, i bilar, butiker, taxibilar stod radioapparater på med fm 98,1 inställt, liksom i tusentals hem. Hela vårt samhälle präglades av Helig skrift. Lyssnarna erbjöds att sända gåvor till bibelspridning i Ryssland, som just i dessa dagar hävde införselförbudet av kristen litteratur. Jag (Anders Berglund) vill minnas att omkring 150,000:- samlades in.

"Efter Nio"
Hösten 1992 var det åter dags för en storsatsning då vi jobbade hårdare än normalt (?), vi sände ett direktsänt program som kallades ”Efter Nio”, vi hade sändningstid kl09,00 – kl12,00 tisdag till fredag, och detta orkade vi med i ca 3 månader med många personer inblandade. Vi hade stående programpunkter, återkommande inslag och samma tider alla sändningar. Programpunkterna bestod av: Intervjuer med lättpratade föreningsrepresentanter, följetong (Harry Sjöman-romaner), samtal med myndighetspersoner, Svenne Peterson med ”svennes 78-or” m.m.

Kommersiell radio ?!
Omkring 1990-1991 inleddes samtal om kommersiell radio med reklaminslag. Förutsättningen var att vi (och alla andra radiointressenter) skulle köpa oss en egen kanal under budgivning. Stora elefanter klampade in på marknaden och vi ”små” kunde inte hävda oss för vi hade inte dom pengarna som behövdes, men vi levde något år på hoppet och lade ner stor möda på marknadsundersökningar om företagarna i västra småland (GGVV-området) ville bli indragna och sända reklam. Vi anordnade till och med en kommersiell provsändningsvecka (ca 16tim/dag) med pigga rappa reklaminslag ett par gånger/timme mot låga annonspriser. Vi hade mycket roligt innan allt sprack och drömmarna krossades.

Kommunfullmäktige
Från KF-sammanträden (sista torsdagen i månaden) har det under den första tiden rapporterats efter redigering för att sedermera bli direktsänt inkl. uppehåll, hummanden, klubbslag. Programmet har sitt värde och sin lyssnarskara.

Gymnasiets Medieprogram
Som ett led i Finnvedens gymnasiums medieprogram kommer elever till studion för att planera, tala och lära, då blir det mycket musik anpassat för unga och kanske hörbart för äldre. Våra producenter jobbar också med lyssnarkontakter, tävlingar m.m.

Med knäppta händer
Med knäppta händer är Filadelfiaförsamlingens långkörare och förbönsprogram som de har visat god uthållighet med på fredagskvällarna. Detta visar att nöd och sjukdomar är betydande faktorer som präglar våra liv.

Önskepsalmen
Sedan lång tid tillbaka har Svenska kyrkan haft programmet ”önskepsalmen”, bortåt 500 Värnamobor har besökt församlingshemmets studio för att berätta om just sin favoritpsalm. Uthålliga producenter har varit Elsie Almqvist och Karin Mårtensson. ”Härlig är jorden”, ”Blott en dag”, ”Bred dina vida vingar”, och naturligtvis ”Pärleporten” hör till de mest önskade. För många av önskarna har programmet blivit deras radiodebut, något som verkade svårt och vanskligt vändes till ”seger och glädje”.

Mellan Himmel och Sand
Sedan början av 90-talet hade Svenska kyrkan magasinsprogrammet med rubriken från Siewert Öholms TV-program med stor genomslagskraft. Programmet blev en långkörare och sändes under ca 20 år.

-Denna redogörelse gör icke anspråk på att vara fullständig, kanske inte ens helt sann. Jag har försökt att berätta det jag minns av den verksamhet, som varit till betydelse för människor inom vårt sändningsområde, sade Anders Berglund, inför 20-årsjubileet 2004.