Värnamo Närradio


Här hittar du våra Sändandeföreningar

 

 


 

VNF - Värnamo Närradioförening

Närradioföreningen är ett paraplyorgan för de sändande föreningar som har sitt säte i Värnamo kommun.
Föreningen är en juridisk enhet och ansvarar inför Myndigheten för Radio och TV. I uppdraget ingår att tekniskt och programässigt samordna radiosändningar på orten.
Den har rätt att i eget namn sända samhällsinformation.
VNF sänder direkt från Kommunfullmäktiges sammanträden som vanligtvis hålls sista torsdagen i varje månad.
Vid särskilda händelser, som inför valen, har VNF sänt program om de politiska pariterna.

Till toppen

 


 

VKS - Värnamo Kristna Samarbetsråd

Samrbetsrådet har haft en ställning som ett ekumeniskt organ för kyrkor och församlingar i Värnamo. De som ingår är Svenska kyrkan, Pingstförsamlingen, Missionskyrkan, Allianskyrkan. Numera är dess enda uppgift att stå för gemensamma sändningar med kristet innehåll, ett exempel är morgonandakter, som sänds vid tre tillfällen, 6.15, 7.15 och 8.15, varje morgon månd-fred.
 

Till toppen

 


 

Värnamo Församlings Närradio


 

Till toppen

 


 

Radio Duvan - Pingstförsamlingen, Arken

 

Till toppen

 


 

Radio MK - Missionskyrkan

Till toppen

 


 

Radio Allianskyrkan

 

Till toppen

 


 

Shalom Värnamo

 

Till toppen

 


 

Böneberget Lidnäs